Iftar

Easy

Aloo Ki Kachori

Medium

Chana Chaat

Medium

Malai Chicken Cheese Kebab

Easy

Falsa Juice

Medium

Shinwari Karhai

Medium

Chicken Kachori

Easy

Chicken Hot Shots

Medium

Rabri Doodh

Medium

Jalapeno Poppers

Medium

Arvi Gosht

Medium

Cheese Filled Chicken Kebab

Medium

Gajar Ka Halwa

Medium

Chicken Box Patties

Medium

Achari Chicken Salan

Medium

Masala Puri

Easy

Chicken Farcha

Easy

Bhel Puri

Medium

Shakshuka

Medium

Dahi Phulkiyan