Fried

 

Fried

Medium

Tandoori Chicken Roast

Medium

Pan Seared Fish

Medium

Lahori Fried Fish

Medium

Fried Seekh Kebab

Medium

Buffalo Wings

Medium

Curry Pakora

Medium

Fish kebabs

Medium

Murgh Musalam

Medium

Bohra Fried Fish

Easy

Harissa Chicken Roast

Easy

Achari Bhindi Fry

Easy

Prawn Pakoray

Easy

Bhindi fry

Easy

Mozzarella Sticks