Daal

Medium

Achari Daal

Medium

Memoni Maash Daal

Medium

Daal Bharay Karelay

Medium

Daal Gosht Handi

Medium

Murgh Kaali Daal

Medium

Makhni Daal Chana

Medium

Chana Ki Daal Ka Halwa

Medium

Bhindi Chicken Dry

Medium

Palak Daal

Medium

Daal Gosht with Rice

Medium

Daal Makhni

Medium

Khatti Daal

Easy

Mori Nu Daal

Medium

Maash Ki Daal Ka Halwa

Easy

Kaali Daal